Stejně jako na vysoké standardy kvality, dbáme i na odpovědnou
konzumaci alkoholu. Proto je obsah této stránky dostupný jen starším 18 let.


Ochrana osobních údajů


Vážení klienti,
dne 25.května 2018 vstoupilo v platnost všeobecné nařízení Evropské unie na ochranu odobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation). Jeho cílem je sjednotit ochranu osobních údajů napříč celou Evropskou unií. S osobními údaji pracuje každá společnost a ani my nejsme vyjímkou. Chceme vás ujistit, že se požadavkům GDPR věnujeme dlouhodobě, a ode dne platnosti nařízení jsme připraveni plnit požadavky, které se týkají zpracování osobních údajů našich klientů.
V tomto okamžiku nemusíte dělat nic, ale v případě, že se chcete dozvědět více, přečtěte si shrnutí postupu uplatnění vašich práv:

In order to write my assignment I go to different educational resources. To be honest, I don’t like to write my assignment as I prefer exact sciences. Such services are really beneficial for those like me.

Postup na uplatnění práv dotčených osob
ST.NICOLAUS – trade CZ, a.s., se sídlem Horní 32, 639 00 Brno